Učitelé

kontakt

Mgr. Aleš Bezouška

třídní učitel MMT4, koordinátor IKT
Předmět: informační a komunikační technologie, anglický jazyk

Mgr. Blanka Melíšková

třídní učitelka tercie
Předmět: tělesná výchova, výchova ke zdraví

Mgr. Jana Severová

třídní učitelka kvarty
Předmět: český jazyk a literatura, německý jazyk, konverzace v německém jazyce

Markéta Tomková

Předmět: výtvarná výchova

Mgr. Vojtěch Nehyba

třídní učitel DNM3
Předmět: audiovizuální výchova, výtvarná výchova
kontakt

Mgr. Bohdana Glierová

třídní učitel kvinty, školní koordinátor EVVO
Předmět: chemie, přírodopis, biologie a ekologie, environmentalistika

Mgr. Jana Audrainová

třídní učitelka oktávy
Předmět: český jazyk a literatura, španělský jazyk
kontakt

Mgr. Kateřina Zumrová

třídní učitelka sexta
Předmět: anglický jazyk, geografie, konverzace v Aj

Mgr. Barbora Herciková

třídní učitelka sekundy
Předmět:
český jazyk a literatura, hudební výchova, rétorika
hercikova@ekopodebrady.cz

Mgr. Jana Bartošová

Předmět: občanský a společenskovědní základ + seminář

Mgr. Barbora Senohrábková

třídní učitelka primy
Předmět: anglický jazyk, český jazyk a literatura

Mgr. Nicole Bumbera

třídní učitelka MMT3
Předmět: informační a komunikační technologie, matematika


Mgr. Martin Roubíček

třídní učitel MMT1, metodik prevence rizikového chování
Předmět: zeměpis, geografie, tělesná výchova, člověk a svět práce, společenskovědní seminář


PhDr. Eva Svobodová

Předmět: anglický jazyk


PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

třídní učitel MMT2
Předmět: anglický jazyk, výchova k občanství


Mgr. Iva Štěrbová

Předmět: dějepis + seminář, společenskovědní seminář, výtvarná výchova


Bc. Petra Pačandová

Předmět: fyzika


Mgr. Radek Stýblo

zástupce ředitele
Předmět: matematika
styblo@ekopodebrady.cz


Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy

Předmět:
marketing a management
lukavec@ekopodebrady.cz


PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele, výchovný poradce 

Předmět: český jazyk a literatura, výchova k občanství
lukavcova@ekopodebrady.cz

 

Mgr. Karel Lhotský

Předmět: matematika

Ing. Lucie Musilová

Předmět: chemie