Předmětové komise

Předmětová komise sdružuje učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení ve vzdělávací a výchovné oblasti, vytvářejí školní koncepci daného vyučovacího předmětu (vzdělávací oblasti) a podílejí se na výchovně vzdělávací koncepci školy. 

 

Složení předmětových komisí

Matematika a informační a komunikační technologie:

Mgr. Radek Stýblo, předseda
Mgr. Nicole Sandtnerová
Mgr. Aleš Bezouška

Cizí jazyky:
Mgr. Kateřina Zumrová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Aleš Bezouška
Lid. Francisco Godoy
Mgr. Jana Severová
PhDr. Eva Svobodová

Český jazyk a literatura:

PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Jana Severová
PaedDr. Miloslava Kostelecká
Mgr. Andrea Kostelecká

Společenskovědní předměty:

PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Ing. Zbyněk Lukavec
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Blanka Melíšková
Mgr. Bohdana Glierová
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Gabriela Costiou

Technologické předměty:

MgA. Leona Kubišová, DiS., předseda
MgA. Šimon Chloupek
Bc. Tomáš Holub
Jiří Petrů
Radek Bláha
Pavel Horák
Luboš Marek

Výtvarné předměty:

MgA. et Mgr. Petra Filipová, Ph.D., předseda
Mgr. Vojtěch Nehyba
Mgr. Markéta Tomková
Mgr. Veronika Valentová

Přírodovědné předměty:

Mgr. Bohdana Glierová, předseda
Mgr. Martin Roubíček

Lid. Francisco Godoy
Ing. Roman Vlasák