Kalendář

1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, 9.30 hod., MMT1, DM1, prima
2. 9. 2020 Zahájení výuky
2. 9. 2020 Opravná maturitní zkouška - písemná část
3. 9. 2020 Opravná maturitní zkouška - ústní část
7. - 10. 9. 2020 Adaptační kurz, Penzion Mileta, Velká Úpa,  MMT1, DM1 a prima
22. 9. 2020 LUSTR + Rudolfinum Unplugged, MMT3, MMT2, DM2
22. 9. 2020 Workshop s modelkou, MMT4
23. 9. 2020 Srdíčkový den
29. 9. - 2. 10. 2020 Terénní ekologický kurz, tercie
8. 10. 2020 Den otevřených dveří - EKO (individuální návštěva po tel. dohodě), MMT (online)
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
ZRUŠENO Česká filharmonie
5. 11. 2020 Beseda s absolventy, MMT4
29. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
ZRUŠENO Předávání Ekounů
5. 11. 2020 Den otevřených dveří, 
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
 ​4. 11., 11. 11., 18. 11. nebo 25. 11. 2020 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
ZRUŠENO Česká filharmonie
ZRUŠENO Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
14. 11. 2020 Den otevřených dveří - ONLINE
ZRUŠENO Odborná praxe MMT4
18. 11. 2020 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
ZRUŠENO Vánoční akademie a výstava studentských prací
ZRUŠENO Vánoční nadílka Ekounů
2. 12. a 9. 12. 2020 Workshop s Bárou Nykodýmovou, MMT3
21. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
5. 1. - 6. 1. 2021 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
11. - 14. 1. 2021 Souborné zkoušky
ZRUŠENO Lyžařský výcvik
25. 1. 2021 Pedagogická rada 1. pololetí
28. 1. 2021 Pololetní vysvědčení
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny 
ODLOŽENO Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
ODLOŽENO Exkurze do tiskárny, Ústí nad Labem, MMT3
  UMPRUM
4. 2. 2021 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
22. 2. 2021 Kolínský majáles - nabídka stáže, kvinta, septima
ZRUŠENO Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP
ZRUŠENO Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
1. 3. - 7. 3. 2021 Jarní prázdniny
ZRUŠENO Česká filharmonie
  Prezentiáda 2021
10. 3. 2021 DEBRA, beseda, MMT2 (výtvarníci)
11. 3. 2021 Beseda s psycholožkou, kvinta
17. 3. 2021 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium  - 1. lekce
22. 3. 2021 Den zdraví
24. 3. 2021 InkJet - bseda, 4M
24. 3. 2021 Přípravný kurz z českého jazyka pro osmileté gymnázium - 2. lekce
25. 3. 2021 Green life - beseda, kvarta, kvinta, septima
31. 3. 2021 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 1. lekce
1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny 
7. 4. 2021 Přípravný kurz z matematiky pro osmileté gymnázium - 2. lekce
9. 4. 2021 Beseda s Bohdanem Slámou
ZRUŠENO Předávání Ekounů
ZRUŠENO Souborné zkoušky pro MMT4
15. 4. 2021 Matematická soutěž Pangea, tercie, kvarta, školní kolo
29. 4. 2021 Den Země
22. 4. 2021

Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
Schůzky s rodiči

ZRUŠENO Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
ZRUŠENO Česká filharmonie
5. a 6. 5. 2021 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
ZRUŠENO Odborná praxe MMT3
11. 5. 2021 Grafické studio Voala, beseda, MMT2, MMT3
14. 5. 2021 Pedagogická rada pro 4. ročník MMT
17. 5. - 20. 5. 2021 Obhajoby klauzurních prací
24. 5. 2021 Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky 
25. 5. 2021 Maturita jaro 2021 - didaktický test společné části maturitní zkoušky 
10. 6. - 16. 6. 2021 Souborné zkoušky
zrušeno Česká filharmonie
4. 6. 2021 OFF - slavnostní vyhlášení výsledků
7. 6. - 10. 6. 2021 Maturita jaro 2021 - ÚZ společné a profilové části
7. 6. - 20. 6. 2021 Výstava MIXER v Poděbradech
15. 6. 2021 Schůzka s rodiči žáků 1. V pro školní rok 2021 - 2022 (budoucí prima)
18. 6. 2021 Present Like a PRO!, soutěž v prezentacích
21. 6. 2021 Workshop se zvukařem Janem Benešem
23. 6. 2021, 10:00 Slavnostní vyřazení absolventů na zámku v Poděbradech
23. 6. 2021 Pedagogická rada 2. pololetí  
25. 6. 2021 Předávání Ekounů
29. 6. 2021 Vysvědčení, konec školního roku 2020/2021
30. 6. 2021 Ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2021 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.