2018-2019

Slibně započatá spolupráce s uměleckou školou v Nantes

V roce 2018 navázala multimediální sekce naší školy partnerství s Centrem grafických studií, střední odbornou školou ve francouzském Nantes, které je mimochodem metropolí poděbradského partnerského města Vertou. Zobrazit

Lustr a Šibík v jeden den

Exkurze zavedla třídy MMT3, MMT2 (výtvarníky) a sextu EKO Gymnázia za inspirací do Prahy. Zobrazit

Adaptační kurz v areálu Poslův Mlýn

Rozlehlý rekreační areál na břehu Poselského rybníka v Doksech se stal na několik dnů domovem pro primu EKO Gymnázia, první ročník oborů Multimediální tvorba a Design a nová média. Zobrazit

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v obřadní síni poděbradské radnice za účasti ředitele školy, místostarosty města Poděbrady, třídních učitelů a rodičů nových žáků. Zobrazit

ŽÁCI SEKUNDY DOSÁHLI VÝBORNÝCH VÝSLEDKŮ

Projekt Národní testování, který realizovala společnost SCIO, ověřil znalosti žáků v oblasti českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Zobrazit

Získali jsme certifikát eTwinning Label

Projekt Přímá linka „Poděbrady - Nantes“ přinesl naší škole certifikát a je podpořen platformou eTwinning, která se zabývá spoluprací mezi evropskými školami. Zobrazit