Projekt „Kulturní památky v Poděbradech“

Po prvním pololetí letošního školního roku a projektu s názvem „Naše obec, region, kraj“ se prima na jaře pustila do projektu „Kulturní památky v Poděbradech“.

perex-image

V rámci vyučovacího předmětu Výchova k občanství jsme se všichni dozvěděli nové informace o poděbradských historických objektech a stavbách, které často míjíme a mnohdy o nich málo víme. Poděbrady mají takových zajímavostí celou řadu, jen chodit s očima otevřenýma. Na tom byl postaven projekt, který 30. 5. 2017 vyvrcholil prezentací jednotlivých prací. Žáci při přípravě výstupů postupně navštěvovali poděbradskou knihovnu, muzeum, informační centrum, oslovovali pamětníky, ptali se rodičů a prarodičů, vyhledávali na internetu a shromážděné informace využili při zpracování výstupů různých podob. Vznikly mnohdy originální a velmi zdařilé práce - postery, plakáty, trojrozměrné výtvory, sady fotografií, prezentace, dokonce videoreportáže i animovaný film. Žáci si projektem prohloubili dovednosti získávat, zpracovávat a prezentovat informace a současně si rozšířili povědomí o kulturních památkách města, kde žijí a studují.

PhDr. Dagmar Lukavcová

Zpět