Podpořili jsme projekt „Péťa potřebuje pomoc...“

V této publikaci reaguje Mezinárodní policejní asociace (IPA) na narůstající počet trestných činů páchaných na dětech. Vychází z neschopnosti dětí rozeznat nebezpečí a zároveň mapuje práci nejrůznějších policejních složek, které jsou připraveny dětem v ohrožení pomoci. Vede děti k tomu, aby si uvědomily, že popisované příběhy se mohou stát i jim. Cílem je naučit, jak se mají v různých situacích zachovat a kam se mohou obrátit o pomoc. K narůstající kriminalitě nemůže zůstat lhostejná ani naše škola, proto projekt již druhým rokem podporujeme.