Předmětové komise

Předmětová komise sdružuje učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení ve vzdělávací a výchovné oblasti, vytvářejí školní koncepci daného vyučovacího předmětu (vzdělávací oblasti) a podílejí se na výchovně vzdělávací koncepci školy. 

 

Složení předmětových komisí

Matematika a informační a komunikační technologie:

Mgr. Radek Stýblo, předseda
Mgr. Nicole Bumbera
Mgr. Aleš Bezouška
Mgr. Karel Lhotský
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Cizí jazyky:
Mgr. Kateřina Zumrová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Aleš Bezouška
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Severová
PhDr. Eva Svobodová

Mgr. Barbora Senohrábková

Český jazyk a literatura:

PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Jana Severová
Mgr. Barbora Senohrábková
Mgr. Barbora Herciková

Společenskovědní předměty:

PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Ing. Zbyněk Lukavec
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Blanka Melíšková
Mgr. Barbora Herciková
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Iva Štěrbová

Technologické předměty:

MgA. Leona Kubišová, DiS., předseda
MgA. Šimon Chloupek
Bc. Tomáš Holub
Jiří Petrů
Radek Bláha
Pavel Horák
Luboš Marek
Ing. David Bros
Jan Smutný

BcA. David Hysek
Ing. Kamila Tomanová

Výtvarné předměty:

Mgr. Veronika Valentová, předseda
Mgr. Vojtěch Nehyba
Mgr. Markéta Tomková
Mgr. Anna Martínková
Mgr. Iva Štěrbová

Přírodovědné předměty:

Mgr. Bohdana Glierová, předseda
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Kateřina Zumrová
Ing. Lucie Musilová
Ing. Pavel Ježek

Mgr. Petr Munk