Jak ten čas neskutečně letí…

3. čtvrtletí školního roku je za námi, blížíme se do finále. Alespoň tak to vnímají žáci posledních ročníků. Mají za sebou písemné maturitní práce, na začátku května je čekají didaktické testy a od
23. 5. ústní maturity, na SOŠ s obhajobou odborné práce. Všichni se těšíme na přehlídku znalostí a dovedností, co se ve škole užitečného naučili. Věříme, že se jim ve výsledcích zadaří i ve srovnání s ostatními školami.

Ani zbylí žáci ve škole nezahálejí. Je čas ročníkových prací a skládání účtů nejenom v odborných předmětech, ale i v češtině, neboť tyto práce se neobejdou bez textové části, která má svá jasná pravidla a je i předmětem hodnocení. Výstupy z klauzurních i maturitních prací budete moci zhlédnout v příštím newsletteru naší školy.

Staří odcházejí a mladí nastupují. Ne tak doslova, ale přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia, které proběhly v těchto dnech, ukázaly velký a cílený zájem o naši školu. Když jsme se uchazečů u pohovorů ptali, proč chtějí k nám, většinově odpovídali: Cítíme se u vás dobře a děláte to trochu jinak než jiné školy. Jsme rádi, že to tak vnímají nejen tito žáci, ale i jejich rodiče. Těší nás to i zavazuje do budoucna.

Krásné jarní dny

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

 

 

Archiv >>