PORIA

PORIA – zkratka pro Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti

Škola je svým vnitřním životem i taková, jakou si ji udělají sami žáci. U nás k tomu mají dostatek příležitostí. Aby byli aktivní, plnili si řádně své studijní povinnosti a dosahovali kvalitních studijních výsledků, je dobré, aby byli správně motivováni. Právě k motivaci žáků slouží PORIA. Každý si na začátku pololetí formuluje co nejkonkrétnější reálné cíle, které by chtěl dosáhnout. Cíle se týkají prospěchu, zameškaných hodin, práce na sobě samém i toho, co hodlá žák udělat pro třídu a pro školu. Všechny své vytyčené cíle, které plánuje dosáhnout, sestaví písemně do jednotného formuláře. Na konci pololetí hodnotí sám sebe, jak se mu podařilo stanovené cíle naplnit, a hodnotí jej též třídní učitel. Ten také stanovuje pořadí prvních tří jedinců, kterým se nejlépe podařilo naplnit plánované cíle za dané období. Tito jsou oceněni nejen pochvalou, ale před žáky celé školy i odměnou z rukou ředitele - školní měnou Ekoun.

Výsledky za 2. pololetí školního roku 2018/2019

Třída 1. místo 2. místo 3. místo
Prima Bibiana Marešová Kateřina Žohová Markéta Müllerová
Sekunda Nikola Málková Monika Fialová Klára Špitálská
Tercie Daniel Hrádek Eliška Dudková Patrik Suttner
Kvinta Iva Demeterová Štěpánka Rančáková Thea Sedmidubská
MMT 1 Nikola Tužová Eliška Machalická Kateřina Štěrbová
MMT 2 Natálie Březinová Ondřej Rejmont Eliška Malá, Tomáš Štolc
MMT3 Alžběta Remišová Damián Kislinger Šárka Janurová