Školní parlament

Studentský parlament patří již neodmyslitelně k životu školy. Vznikl ze společné potřeby studentů i vedení školy jako orgán pro spolupráci i prostor, kde studenti mohou prezentovat své podněty i připomínky. Ty jsou probírány a vyhodnocovány ředitelem školy a pedagogickou radou, pracuje se s nimi jako s hodnotnými a cennými náměty. Studenti se zde učí pravidlům týmové práce, trénují komunikaci a zásady argumentace, seznamují se s principy parlamentní demokracie. Mají možnost se otevřeně vyjádřit, prosazovat názory své i tříd, které zastupují. Trénují pro život.

Schůzky školního studentského parlamentu ve školním roce 2019/2020

I. pololetí:

16. 9., 30. 9., 21. 10., 11. 11., 2. 12. 2019, 6. 1., 27. 1. 2020

- vždy v 9:40 ve školní knihovně 

ŠP může být svolán v případě potřeby i v jiných termínech.

II. pololetí:

17. 2., 16. 3., 30. 3., 20. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6.  2020

- vždy v 9:40 ve školní knihovně

Zápisy

Zápisy ve školním roce 2019/2020 naleznete zde.

 

V letošním školním roce pracuje studentský parlament ve složení:

Zástupce pro školní parlament

1.V Nikola Juklíčková, Matěj Hněvsa
2.V Markéta Müllerová, Jiřina Pačandová
3.V Rozalie D. Tomanová, Matěj Halík
4.V Barbora Leopoldová, Kristýna Semecká
6.V Theodor Dašek, Pavel Samuel Hudcovic
MMT1 David Hájek, Jakub Rousek
MMT2 Martin Bezouška, Jan Midrla
MMT3 Dominik Holenda, Matyáš Jiroudek
MMT4 Damián Kislinger, Šárka Janurová
DM1 Thomas A. Kiml, Matyáš Kalferst

 

 

Třídní samosprávy

  Starosta třídy Zástupce starosty
1.V Michal Hamtil Kateřina Hubáčová
2.V Oliver Václavek Kateřina Žohová
3.V Monika Fialová Barbora Jirečková
4.V Patrik Suttner Nela Fialová
6.V Iva Demeterová Thea Sedmidubská
MMT1 Matyáš Drobný Adéla Takačová
MMT2 Zdeňka Kovářová Lukáš Hnízdil
MMT3 David Kubín Eliška Kukalová
MMT4 Patrik Smělý Matěj Kumšta
DM1 Thomas A. Kiml Matyáš Kalferst