Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku - osmileté gymnázium

Do 1. ročníku škola přijímá 20 žáků. Jedno místo zůstává volné na odvolání.

Rodiče, resp. zákonní zástupci uchazeče o studium, odevzdají do 10 pracovních dnů škole zápisový lístek a podepíší se školou smlouvu o studiu. Tento termín je závazný.

Pokud škola neobdrží v zákonem stanovené lhůtě zápisový lístek, má za to, že uchazeč ztratil zájem o studium a na uvolněné místo se posune nejbližší uchazeč, který skončil tzv. pod čarou.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů má pro každého uchazeče právní validitu rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.